zoeken

Risico-inventarisatie & -evaluatie

Praktijkvoorbeeld:

Voorbeelddocument proces en werkwijze uitvoering RI&E

Inhoud

Diverse medewerkers binnen NHL Stenden houden zich bezig met het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld een aanpassing aan een (beeldscherm)werkplek, de aanpak van knelpunten uit het periodiek uitgevoerde Medewerker Tevredenheid Onderzoek of het strooien van zout bij gladheid.

Op het eerste gezicht lijken dit op zichzelf staande activiteiten met ieder een eigen afgebakend doel. Echter, zij dragen allemaal bij aan een veilige, gezonde en prettige werk- en studeeromgeving voor medewerkers, studenten en bezoekers. Het is belangrijk om overzicht te houden over al deze, min of meer losse, activiteiten. Dit doet NHL Stenden door middel van een vaste methodiek, de zogenaamde wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).

Door het methodisch inventariseren van arbeidsrisico's (de Risico-Inventarisatie) kan NHL Stenden tijdig signaleren waar de veiligheid en gezondheid mogelijk in het gedrang komt en daarop gerichte oplossingsacties aangeven, uitvoeren én bewaken in het bijbehorende Plan van aanpak (de Evaluatie).

In deze notitie vind je een beschrijving van het proces en werkwijze van de wettelijk verplichte Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) bij NHL Stenden Hogeschool.

Proces en werkwijze RI&E bij NHL Stenden