zoeken

Ziekteverzuimbeleid

Middel:

Coaching op mentaal gebied

Livvit biedt twee soorten coachingsprogramma’s: coaching op mentaal gebied en coaching op fysiek gebied. Over fysieke coaching kunt u meer lezen in het middel 'Coaching fysiek'. 

Inhoud

Waar richt coaching op mentaal gebied zich op?

Coaching op mentaal gebied is gericht op het hervinden van de mentale balans.

Voorkomen of verkorten van verzuim bij medewerkers

Door verstoring van het persoonlijk evenwicht bij de medewerker bestaat de kans van uitval. Het inzetten van coaching begeleidt de medewerker naar persoonlijk en emotioneel herstel. De zorgaanbieder helpt medewerkers zichzelf zodanig te ontwikkelen dat persoonlijke doelen en organisatiedoelen eerder worden bereikt. Eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing staan hierbij centraal.

Na toestemming van de werkgever en de Helpdesk Livvit heeft een medewerker binnen vijf werkdagen een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of het probleem van dreigend verzuim kan worden voorkomen of verkort.

Hoe ziet het coachingstraject eruit?

Livvit biedt drie verschillende coachingsprogramma’s:

  • HeyCoach op locatie
  • Themaspecifieke coaching
  • Balansherstel coaching

Hieronder vindt u per traject een korte uitleg.

HeyCoach op locatie
Via het beveiligde Shared Connect portal kan de medewerker dagelijks tussen 9.00 uur en 21.00 uur online een intake doen via e-mail, chat of video. Telefonisch is ook mogelijk. De medewerker heeft direct een gesprek met een coach die het traject verder oppakt. Alle coaches zijn A&O psycholoog NIP. Na de intake maakt de werkgever met de zorgaanbieder afspraken over een inloopspreekuur op locatie. De sessies hebben geen voorgeschreven lengte. Wel is de maximale coachtijd drie uur.

Themaspecifieke coaching
Binnen themaspecifieke coaching kiest een medewerker één van deze thema’s:

Stress-management programma      Talentonwikkeling
Burn-out interventie   Mentale en fysieke klachten
Werk-prive-problemen   Motiveren en stimuleren
Vitaliteit op het werk   Professionele duurzaamheid
Omgaan met onzekerheid    Veranderingen binnen de organisatie
Angsten confronteren   Coaching voor HR-managers
Zelfsturing   Mindfulness op het werk

De medewerker meldt zich online of telefonisch aan. Op basis van het profiel en eventuele locatie van
een coach kiest de medewerker een coach. Na de aanmelding vult de medewerker via een persoonlijk online account het intakeformulier in en de effectmeting-tool. Hierna volgt een vrijblijvende persoonlijke kennismaking waarmee de medewerker bepaalt of er een klik is met de coach. Wanneer die er is bepalen ze gezamenlijk de doelen en een actieplan. Vervolgens doet de werknemer een online test die is afgestemd op het gekozen coachingsthema. Op basis van de test ontvangt de medewerker een rapportage en heeft hij een coachingsgesprek van een uur. Vervolgens gaat de medewerker thuis of op het werk aan de slag met een opdracht.

Hierna heeft de medewerker nog 3 coachingsgesprekken; 2 van een half uur via Skype of telefonisch. En een laatste face to face gesprek waarmee het coachingtraject wordt afgesloten. Hierin wordt een plan opgesteld voor de verdere ontwikkeling na de coaching. En wordt er geëvalueerd hoe het traject verliep. Tot slot vult de medewerker online het evaluatieformulier in en de effectmeting-tool.

Balansherstel coaching

De medewerker start het traject met een persoonlijke intake van 90 minuten. Vervolgens heeft de medewerker een face-to-face coachingsgesprek van 60 minuten. Hierna gaat de medewerker aan de slag met thuisopdrachten. Hierbij worden online vragenlijsten ingezet en 20 e-health modules. Tijdens deze opdrachtfase heeft de medewerker in totaal nog 60 minuten coaching. Via 2 telefonische sessies van een half uur of één videosessie van een uur. Nadat het coachingstraject is afgesloten kan de medewerker telefonisch of via mail ondersteuning krijgen.

Investering en vergoeding

Kosten

HeyCoach: € 459,80
Themaspecifieke coaching: € 470,94
Balansherstel coaching: € 470,94

Vergoeding

Livvit vergoedt 100% van maximaal 1 coachingstraject per persoon per jaar met een maximum van € 470,94.

U krijgt 1 coaching traject per jaar vergoed 

Wij vergoeden maximaal 1 traject per medewerker per kalenderjaar voor onderstaande vormen van coaching. Hieronder vallen:
• het stressreductieprogramma Meer veerkracht, minder stress! (individueel)
• het stressreductieprogramma Vergroot je veerkracht, verminder je stress (groep)
• Jong geleerd en oud gedaan, Veerkrachtwijzer (individueel en groep)
• bedrijfsmaatschappelijk werk (coaching)
• coaching op mentaal gebied

Zorgaanbieders

GORT Coaching (themaspecifieke coaching)
PSIcara B.V. (balansherstel coaching)
Shared Ambition (HeyCoach)