zoeken

Ziekteverzuimbeleid

Middel:

Dare to act

Het Dare to Act- programma is een intensief ontwikkeltraject. De deelnemers werken in groepsvorm maar worden ook individueel begeleid. Het traject daagt de deelnemer uit om concrete loopbaankeuzes in gang te zetten. Vanaf het allereerste moment stapt hij/zij in een groeiproces en neemt zichzelf grondig onder de loep. In een periode van 4 maanden worden vastgeroeste patronen doorbroken en wordt de omslag gemaakt van overleven naar leven. Het resultaat is meer focus, meer energie, meer (innerlijke) vrijheid/bewegingsruimte en een plan voor de toekomst dat wordt gedeeld met de omgeving.

Inhoud

Voor wie?

Medewerkers die zijn `vastgeroest’ in bestaande werkomgeving en patronen of (deels) arbeidsongeschikte medewerkers met beperkingen tot terugkeer naar eigen werk.

Wat houdt het Dare to Act-programma in?

  • intensief persoonlijk ontwikkeltraject
  • een groepsdynamiek die versnelt en verleidt tot keuzes
  • deels individuele begeleiding
  • 3 keer een driegesprek met medewerker en leidinggevende
  • persoonlijk advies op juridisch en financieel gebied
  • toegang tot `Career Navigator’ waarin medewerkers kunnen werken aan hun e-portfolio

Investering en vergoeding

De training kost € 4.536,- per medewerker en duurt 4 dagen. De groep bestaat uit 3 tot 4 personen. Livvit vergoedt alleen bepaalde onderdelen van de training voor zover die worden ingezet: psychologische zorg, loopbaanonderzoek en Your Vitality Score. U vraagt deze onderdelen apart aan.

Zorgaanbieder

Shared Ambition