zoeken

Ziekteverzuimbeleid

Middel:

Duurzaam inzetbaar en regie - Training voor HR-management, leidinggevenden en medewerkers (1 dag)

In de training wordt behandeld hoe je mensen meekrijgt in een veranderende organisatie en een vitale organisatie creëert. De training duurt een dag en wordt op locatie gegeven.

Inhoud

Voor wie?

De training is voor HR-management, leidinggevenden en medewerkers die te maken hebben of krijgen met veranderende situaties.

Wat houdt de training voor HR-management in?

De training geeft inzicht in het eigen proces en in de eigen functie rondom duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. In de training ontstaat bewustzijn. Inzicht en instrumenten worden aangereikt om nog beter preventief te managen op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Vooraf krijgt de HR-manager een online intake waarmee de verwachtingen worden aangegeven. Zo wordt de training zo goed mogelijk op maat gemaakt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het bepalen van een strategische lange termijn visie op duurzame inzetbaarheid. Met daarbij aandacht voor de impact hiervan op stakeholders en organisatie.

Leerdoelen van de training voor HR management

 • Beter herkennen van signalen van stress bij leidinggevende zelf en zijn/haar medewerkers
 • Inzicht krijgen in het creëren van draagvlak voor het optimaal doorvoeren van veranderingen
 • Adviesvaardigheid versterken
 • Betere aansluiting met het lijnmanagement
 • Daadkracht en positionering HR (-management)
 • Inzicht in het maken van een strategisch plan op dit thema

Wat houdt de training voor leidinggevenden in?

Leidinggevenden kunnen te maken krijgen met medewerkers die niet lekker in hun vel zitten. En met vragen om preventief het werk zo in te richten dat medewerkers daarbinnen duurzaam inzetbaar blijven. Beide aspecten krijgen, afhankelijk van uw eigen situatie, aandacht in de training. Leidinggevenden krijgen inzicht in het herkennen van signalen bij hun werknemers. Ook krijgen zij inzicht in het eigen proces en in de eigen functie om daarover een gesprek te voeren. In de training worden tools aangereikt om nog beter preventief te kunnen managen op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zowel mentaal als fysiek. In de intake vooraf kan de leidinggevende de verwachtingen aangeven. Zo wordt de training zo goed mogelijk op maat gemaakt. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van de eigen organisatie.

Leerdoelen van de training voor leidinggevenden

 • Beter herkennen van signalen rondom vitaliteit bij leidinggevende zelf en zijn/haar medewerkers.
 • Omgaan met medewerkers die moeite hebben met veranderingen.
 • De verantwoordelijkheid bij de medewerkers zelf laten.
 • Op een stimulerende manier leidinggeven aan aanwezigheid.
 • Het voeren van moeilijke gesprekken.

Wat houdt de training voor medewerkers in?

De training geeft inzicht in het eigen proces en in de eigen functie ten aanzien van duurzaam inzetbaar zijn. In de training worden tools aangereikt om nog bewuster, gezond, productief en duurzaam inzetbaar te zijn. En daarmee regie op het eigen werk te hebben en te houden. Zelf de regisseur zijn van aspecten die van invloed zijn op duurzaam inzetbaar zijn is de kern van de training. In de online intake vooraf kan de medewerker de verwachtingen aangeven. Zo wordt de training zo goed mogelijk op maat gemaakt.

Leerdoelen van de training voor medewerkers

 • Inzicht krijgen in de huidige situatie
 • Inzicht en bewustwording van het eigen handelen en het effect ervan
 • Inzicht in hoe het anders kan
 • Eigen thema’s adequaat bespreekbaar maken

Waar wordt de training gegeven?

De training wordt per hbo-instelling georganiseerd en speelt in op de eigen situatie. De 1-daagse training wordt in of rond uw eigen hbo-instelling gegeven.

Investering en vergoeding

De training kost € 1995,- per groep (minimaal 6-maximaal 12 deelnemers). Livvit vergoedt 100% per groep en maximaal 1 training per medewerker per kalenderjaar. Alle bijkomende kosten bij maatwerk, zoals catering en locatiehuur, zijn voor rekening van de hogeschool.

Zorgaanbieder

Bureau HTM