zoeken

Ziekteverzuimbeleid

Middel:

Loopbaanonderzoek

Voor werknemers die inzicht willen in hun loopbaanperspectief of voor een ander beroep moeten kiezen.

Inhoud

Voor wie?

Het loopbaanonderzoek wordt ingezet voor medewerkers die inzicht willen in hun loopbaanperspectief. Medewerkers die door een fysieke of psychische beperking hun functie niet meer kunnen of mogen vervullen, komen ook in aanmerking.

Wat is de inhoud van het onderzoek

Door middel van gesprekken en psychometrisch onderzoek worden de volgende kenmerken van de medewerker geïnventariseerd:

  • Capaciteiten en leervermogen
  • Specifieke beroepsvaardig heden en belangstelling voor bepaalde beroepsrichtingen of functies
  • Persoonskenmerken en kwaliteiten
  • Scholingsmogelijkheden

Het advies richt zich op

  • Het vaststellen van de geschiktheid voor een bepaalde functie of werkzaamheden
  • Passende alternatieve functies en eventuele (bij)scholingsmogelijkheden
  • Passende arbeidsomstandigheden; planning van de loopbaan en herplaatsingsmogelijkheden

Investering en vergoeding

Livvit vergoedt 100% van maximaal 1 onderzoek per persoon per jaar, tot maximaal €1.249,70

Zorgaanbieders

Shared Ambition
SpecialistenNet Psychologie