zoeken

Ziekteverzuimbeleid

Middel:

Meer veerkracht, minder stress! Ontstressen met een app! (individueel)

Het veerkrachtprogramma is een individueel coachingstraject gericht op het ontwikkelen van stressmanagementvaardigheden. Deze individuele training is geschikt voor medewerkers die last hebben van stress en meer grip willen krijgen op hun emotionele reacties. Er wordt gewerkt met de Inner Balance Trainer (app). Met dit programma leren medewerkers beter om te gaan met de hoge werkdruk en stress in het onderwijs. Ook verbetert de balans tussen werk en privé.

Inhoud

Voor wie?

Het programma is geschikt voor medewerkers die veel aan hun hoofd hebben, grote druk van buiten ervaren, niet goed kunnen slapen en zich vaak gespannen, gejaagd en geïrriteerd of vermoeid voelen.

Beter leren omgaan met hoge werkdruk en stress

In een individueel coachingstraject gericht op het ontwikkelen van stressmanagementvaardigheden krijgt de medewerker inzicht in diens stressbronnen en energielekken en de lichamelijke en psychische effecten daarvan. De medewerker leert technieken waardoor hij meer grip krijgt op zijn emotionele reacties.

Effecten onder meer zichtbaar gemaakt met de Inner Balance Trainer

De Inner Balance Trainer is een app met een bluetooth sensor voor op de smartphone of tablet. De medewerker ontvangt deze aan het begin van het traject. Met de Inner Balance Trainer kan de medewerker niet alleen zien wat de invloed van stress is op zijn hartritme, maar leert hij ook technieken waarmee hij die invloed kan laten afnemen. De HeartMath-coach kan via de HeartCloud op afstand meekijken, mits de medewerker daar toestemming voor geeft. De Inner Balance Trainer blijft, ook na het traject in het bezit van de medewerker, zodat hij kan blijven oefenen met de app.

Opbouw van het programma

Het programma bestaat uit 7 sessies van een uur, verspreid over 2 tot 3 maanden, met een HeartMath-coach. Voorafgaand aan de sessies vult de medewerker een online vragenlijst in. De ingevulde vragenlijst geeft een beeld van de dagelijkse stemming, houding en stressgerelateerde klachten van de medewerker. Bij aanvang van het traject ontvangt de deelnemer een gestructureerd en overzichtelijk werkboek. In de eerste twee gesprekken wordt duidelijk waar de deelnemer zijn of haar energie verspeelt en wat daarvan de gevolgen zijn voor zijn of haar stemming en gedrag. Maar hij of zij gaat ook zien wat juist energie geeft en hoe
veerkrachtig je dan bent. De deelnemer krijgt dus inzicht in de manier waarop hij of zij energie aan het managen is. Met dit inzicht worden doelen gesteld en met de technieken uit de lessen 3 tot en met 6 kan de deelnemer verbeteringen aanbrengen in zijn of haar omgang met stresssituaties. Groot of klein, want veel kleine stress is net zo schadelijk als grote stressvolle gebeurtenissen. In het zevende en laatste gesprek maakt de deelnemer met de HeartMath-coach een persoonlijk actieplan. Dit actieplan zorgt er voor dat het geleerde goed geborgd wordt in het dagelijks leven van de deelnemer. Na dit laatste gesprek kan de deelnemer de app gewoon blijven gebruiken, waarbij de geleerde oefeningen steeds meer automatismen zullen worden.

Wat levert het op?

Analyse van de Stress Reductie Effectmeting onder meer dan 800 coachtrajecten laat zien dat de stresssymptomen significant afnemen. Deelnemers aan het programma geven aan dat zij zich meer ontspannen voelen, meer rust in hun hoofd hebben en zich meer gebalanceerd gedragen. Automatische stressreacties worden sneller herkend en de deelnemer gaat steeds vaker inzien dat er verschillende manieren zijn waarop je kunt reageren. De technieken die de deelnemer gaat leren met behulp van de Inner Balance Trainer kunnen hem of haar helpen weer sneller in balans te komen, direct in het moment zelf. Daardoor wordt het een stuk
gemakkelijker om met de dagelijkse hectiek in de onderwijswereld om te gaan.

Investering en vergoeding

De maximale vergoeding voor dit programma (inclusief Inner Balance App en Bluetooth Sensor) is € 1.190,00 per medewerker per kalenderjaar.

Let op

Er is de mogelijkheid om een inspiratiesessie over dit programma af te nemen.

U krijgt één coaching traject per jaar vergoed

Wij vergoeden maximaal 1 traject per medewerker per kalenderjaar voor onderstaande vormen van coaching. Hieronder vallen:
• het stressreductieprogramma Werken aan Meer veerkracht, minder stress! (individueel)
• het stressreductieprogramma Vergroot je veerkracht, verminder je stress (groep)
• Jong geleerd en oud gedaan, Veerkrachtwijzer (individueel en groep)
• Bedrijfsmaatschappelijk werk (coaching)
• coaching op mentaal gebied

Zorgaanbieder

HeartMath Benelux