zoeken

Ziekteverzuimbeleid

Middel:

Psychologische zorg (arbeidsgerelateerd)

Psychologische zorg is voor werknemers die psychische ondersteuning nodig hebben.

Inhoud

Voor wie?

Medewerkers die vanwege problemen uit balans raken en hulp nodig hebben van een psycholoog. Psychologische zorg levert een bijdrage in spoedig herstel en snellere terugkeer naar de werkvloer.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

De werkgever of de bedrijfsarts meldt de werknemer aan bij de Helpdesk Livvit. Vervolgens verloopt de aanvraag in 2 trajecten. Eerst vindt er een intakegesprek plaats. Op basis hiervan wordt het vervolgtraject voorgesteld. Voor zowel de intake als het vervolgtraject stuurt de werkgever een akkoord naar de Helpdesk Livvit. De geselecteerde zorgaanbieders werken allemaal met een werkgeversmodule. De factor arbeid is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het gemiddeld aantal benodigde sessies ligt tussen de 4 en 8.

Investering en vergoeding

U ontvangt een vergoeding tot maximaal € 500,- per medewerker per jaar voor de werkgeversmodules bedrijfspsychologische zorg (snelle toegang, werkgeversrapportages, werkhervattingsplan, verzuimpreventieplan).

Er is geen vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk

Bij de aanvraag voor een psychologische gezondheidsoplossing gaat Livvit er van uit dat het arbeidsgerelateerde zorg betreft en dat daarom geen vergoeding uit de zorgverzekering mogelijk is.

Is er wel vergoeding mogelijk vanuit de zorgverzekering?

In bepaalde gevallen is (gedeeltelijke) vergoeding uit de zorgverzekeringswet wel mogelijk. De betrokken medewerker dient dan wel toestemming te geven voor betaling vanuit zijn eigen zorgverzekering. Het eigen risico van de medewerker kan aangesproken worden. Voor deze situatie is een geldige verwijsbrief nodig van de (bedrijfs)arts. Bij een aantal van onderstaande zorgaanbieders is het mogelijk om gebruik te maken van dekking uit de zorgverzekering. Deze zorgaanbieders zijn gemarkeerd met een *.

Zorgaanbieders

Cenzo*
HSK*
Mind At Work
PSION
Shared Ambition
Skils*
SpecialistenNet Psychologie*