zoeken

Ziekteverzuimbeleid

Middel:

Spoedeisende thuishulp

Livvit biedt binnen 48 uur thuishulp om de zorg voor de partner, eventuele kinderen of andere huishoudelijke taken over te nemen.

Inhoud

Voor wie?

Medewerkers met een onverwacht zieke partner en/of kind, waardoor de werknemer niet kan werken.

Verzuimen om een acuut probleem thuis op te lossen

Bijvoorbeeld omdat degene die de kinderen verzorgt onverwacht is uitgevallen. Of omdat plotseling een zieke partner verzorgd moet worden. Het doel is om de werknemer, die verzuimt maar niet ziek is, zo snel mogelijk weer op de werkvloer te krijgen. Daarom wordt de hulp geboden bij de betreffende werknemer thuis.

Livvit biedt binnen 48 uur thuishulp

Zo kan de zorg voor de partner, eventuele kinderen of andere huishoudelijke taken overgenomen worden. 

Voor deze hulp is geen indicatiestelling nodig

In enkele gevallen is er voldoende aanleiding voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) om de zorg voort te zetten. Hiertoe is wel een indicatiestelling nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) op verwijzing van een arts. Dit moet door de medewerker zelf worden geregeld.

Investering en vergoeding

Livvit vergoedt de kosten voor maximaal 20 uur huishoudelijke hulp of kinderopvang per gebeurtenis per kalenderjaar. Ook vergoeden wij de kosten voor dossiervorming.

Uw medewerker kan de 20 uur thuishulp of kinderopvang verspreiden over verschillende dagen of weken. Deze hulp biedt geen garantie voor voortzetting van de thuishulp door de reguliere thuiszorginstellingen

Let op

Bij aanvragen die op werkdagen voor 10:00 uur bij de Helpdesk zijn ingediend, is de hulp binnen 48 uur beschikbaar. Aanvragen die na 10:00 uur worden ingediend starten een dag later.

Maakt uw medewerker gebruik van kinderopvang? Dan moet de kinderdagopvangvoorziening geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Zorgaanbieder

M.i.e.p. of een kinderopvang geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)