zoeken

Ziekteverzuimbeleid

Middel:

Terug naar werk: Re-integratieprogramma en zorgtraject

De begeleidingsprogramma's Terug naar Werk en CIR werkt Samen zijn gezondheidsoplossingen aanvullend aan zorg uit de basisverzekering die geleverd wordt door Winnock Zorg of Cir. De medewerker kan na klachten op een duurzame manier weer aan de slag via Terug naar Werk. De nadruk ligt op een duurzame werkhervatting met begeleiding en coaching van een re-integratiedeskundige. Directe en efficiënte communicatie tussen werkgever, medewerker en Winnock, voorkomt vertraging in de re-integratie. Dat beperkt de verzuimkosten.

Inhoud

Een multidisciplinair team biedt hulp

Het team bestaat uit een medisch specialist/revalidatiearts, psycholoog, re-integratiedeskundige en een bewegingsdeskundige. 

De werkgever wordt vanaf de start betrokken

De werkgever is vanaf de start betrokken door middel van een eerste gesprek voorafgaand aan het zorgtraject van zijn medewerker. In het gesprek bespreekt de werkgever zijn visie op het verzuim en de klachten. Samen worden de mogelijkheden voor de re-integratie geïnventariseerd.

Samen met de re-integratiedeskundige wordt een werkhervattingsplan opgesteld

In een gezamenlijke bespreking/werkbezoek wordt het plan voor de werkhervatting afgestemd en samen vastgesteld. De medewerker heeft daarvoor, met begeleiding van een re-integratiedeskundige een conceptplan gemaakt.

Aan het einde van de werkhervatting vindt een afrondende bespreking plaats

In een afrondend werkgesprek worden eventuele aandachtspunten besproken voor het duurzaam houden van de werkhervatting.

Rapportage

Alle werkgesprekken zijn inclusief verslaglegging/rapportage aan de werkgever en medewerker over de besproken onderwerpen, afspraken en doelstellingen

Investering en vergoeding

Het programma wordt in de meeste gevallen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Ook als de medewerker ergens anders voor zorg is verzekerd. Het traject is integraal onderdeel van het zorgtraject.

Livvit vergoedt per medewerker per kalenderjaar 50% van de kosten van een begeleidingstraject tot maximaal € 917,70 per medewerker per kalenderjaar.

Let op

Er is een verwijzing van een (bedrijfs)arts nodig. Binnen 1 werkdag na ontvangst van de aanvraag, wordt de medewerker gebeld om een afspraak te maken.

Het eigen risico kan worden aangesproken
Het kan zijn dat het traject wordt vergoed uit de zorgverzekering van uw medewerker. Dat hangt van de indicatie af. In dat geval wordt eerst het eigen risico aangesproken.

Zorgaanbieder

Winnock, Cir