zoeken

Ziekteverzuimbeleid

Praktijkvoorbeeld:

Elke faculteit z'n eigen arbo

De faculteiten van de HKU handelen zo veel mogelijk arbo-zaken zelf af.

Inhoud

Resultaat

  • Faculteiten kunnen snel en doelgericht arbo-knelpunten oplossen.
  • HKU heeft goed zicht op (lokale) arbeidsomstandigheden.

Nodig

  • Preventiemedewerker per faculteit.
  • Enkele vergaderuren.

Toelichting

'Elke faculteit heeft zijn eigen preventiemedewerker. Die is ook hoofd beheer en regelt bijvoorbeeld de inkoop voor de faculteit. De RI&E en het daaraan gekoppelde plan van aanpak worden ook door de faculteit zelf opgesteld en uitgevoerd. Door een periodiek beheersoverleg, waarin ook arbo-zaken aan de orde komen, is de HKU goed geïnformeerd over eventuele lokale problemen in de organisatie. Bij knelpunten kan ik zo nodig inspringen.'

'Onze arbo-organisatie is dus rechttoe rechtaan. Lekker simpel, maar wel heel erg effectief. De faculteiten kunnen snel en doelgericht problemen oplossen, en het CvB kan goed toezicht houden op de arbeidsomstandigheden in de hogeschool.'

Tip van de HKU

  • Organiseer een periodiek beheersoverleg om de vinger aan de pols te houden.
  • Vraag de medezeggenschap zitting te nemen in de arbo-commissie; zo kunnen beslissingen snel genomen worden.