zoeken

Zwangerschap en borstvoeding

Praktijkvoorbeeld:

Inventarisatie van biologische agentia

Hanzehogeschool Groningen houdt exact bij welke laboratoria binnen de 'schools' met ziekteverwekkende micro-organismen werken.

Inhoud

Resultaat

 • Weten welke 'schools' laboratoria hebben en wat zij doen.
 • Overzicht van de verantwoordelijke personen in deze laboratoria.
 • Bewustwording van risico's bij mensen die met micro-organismen werken.
 • Risicobeheersing.

Nodig

 • Circa 4uur per jaar voor P&O-arbo-adviseur: benaderen contactpersonen, schrijven van rapportage en contact met de Arbeidsinspectie.
 • Dagelijkse of wekelijkse registratie van de gevaarlijke stoffen en biologische agentia door de beheerder (onderdeel van zijn werktaak).
 • Circa 4 uur per jaar voor verantwoordelijke laborant: invullen van checklist.

Dick Kleiwerd, hoofdbeheerder skillslab Live Science and Technology ILST, licht toe:

'Van biologische agentia, bijvoorbeeld micro-organismen, kun je behoorlijk ziek worden. Deze beestjes zijn niet alleen in staat om infecties, allergieën en vergiftigingen door te geven. Ze kunnen zelfs je genetische materiaal veranderen, je afweersysteem beïnvloeden en kanker verwekken. De verplichte inventarisatie en melding aan de Arbeidsinspectie draagt bij aan risicobeheersing.'

Tips van Hanzehogeschool

 • De beheerders beschrijven exact het gebruik, de opslag en de verwijdering van de gevaarlijke stoffen en biologische agentia.
 • Benadruk het belang van deelname aan deze inventarisatie, ook als een 'school' geen laboratorium heeft.
 • Rapporteer de inventarisatie aan de Arbeidsinspectie.
 • Voer deze inventarisatie elk jaar uit (ook al worden de gegevens dagelijks bijgehouden).