zoeken

Beeldschermwerk

Middel:

Fysiotherapie op de werkplek

Fysiotherapie op de werkplek is gericht op werknemers die fysiotherapie nodig hebben.Het voorkomt verergering van de klachten, meer consumptie van zorg en langdurig verzuim.

Inhoud

Voor wie?

Medewerkers die fysiotherapie nodig hebben.

Arbeidsgerelateerde en relevante fysieke klachten snel herkennen beperkt de schade

Het snel herkennen voorkomt verergering van de klachten. Maar ook meer consumptie van zorg en langdurig verzuim. Met een fysiotherapeut binnen uw organisatie gaan uw medewerkers een traject bewandelen. Dat maakt vroegtijdige signalering mogelijk. Niet alleen de snelheid, maar ook de werkmethode is van belang voor effectieve doelen. De ervaring leert dat een gedragsmatige benadering een buitengewoon positief effect heeft op de resultaten. De medewerkers wordt geleerd hoe ze hun klachten kunnen aanpakken en kunnen voorkomen.

Hoe verloopt de behandeling

De fysiotherapeut houdt 1 dagdeel per week een inloopuur gedurende 45 weken. Tijdens dit dagdeel vinden maximaal 7 behandelingen plaats. Afhankelijk van de grootte van de hogeschool kan in overleg met de adviseur Gezond Ondernemen een andere, passende invulling worden vastgesteld.

Investering en vergoeding

De vergoeding per behandeling is maximaal € 28,-, waarbij Livvit per indicatie maximaal 6 behandelingen per medewerker vergoedt per jaar. Er geldt tevens 1 dagdeelvergoeding van maximaal € 104,- ten behoeve van rapportages, overleggen en evaluaties met de klant.

Let op

  • De hogeschool is verantwoordelijk voor het organiseren van een ruimte en benodigdheden voor fysiotherapie op de werkplek.
  • Bij inzet van een eigen zorgaanbieder dient deze zorgaanbieder geregistreerd te staan als fysiotherapeut evenals kennis te hebben van manuele therapie, ergonomie en in staat te zijn een individuele werkplek aan te passen.
  • De eigen zorgaanbieder dient contracten te hebben met overige zorgverzekeraars voor fysiotherapie.
  • De basisverzekering en/of aanvullende verzekering van de medewerker kan worden aangesproken.
  • Het verplicht en/of vrijwillig eigen risico kan worden aangesproken.
  • Fysiotherapie op de werkplek overlegt u met uw adviseur Gezond Ondernemen.

Zorgaanbieder

Diverse zorgaanbieders