zoeken

Beeldschermwerk en thuiswerk

Praktijkvoorbeeld:

Training voor fysieke belasting

Hogeschool Utrecht is gestart met het concreet maken van voorlichting geven over fysieke belasting door tillen, duwen, trekken, dragen en reiken. Daarmee zijn belastende momenten in kaart gebracht.

Inhoud

Resultaat

  • Er ligt een basis van uitkomsten uit intern gegeven trainingen.
  • Vanuit het pakket Livvit zijn al trainingen gegeven.
  • Op dit moment ligt de focus op de mediatheken.
  • Door studenten van de Opleiding Oefentherapie Cesar wordt onderzoek gedaan binnen de opleiding Verpleegkunde (2014).

Nodig

  • Er is tijd en medewerking van de doelgroep nodig.
  • Men moet de noodzaak van de voorlichting inzien.
  • Kerngetallen vanuit de arbodienst over verzuim door fysieke belasting binnen de HU.

Johan Eskens Utrecht

Johan Eskens, projectleider A&M, licht toe:

‘Doel is om tot een vastgesteld beleid ten aanzien van fysieke belasting te komen. Bovendien moeten zittende en nieuwe medewerkers voldoende worden getraind op hun taak, indien daar fysieke belasting bij optreedt.’

‘Jaarlijks zorgen we voor een opfriscursus. Bovendien zorgen we schriftelijk en digitaal voor de publicatie van informatie. Nieuwe medewerkers krijgen bij hun komst een infobrochure over fysieke belasting. Ook studenten gaan een rol spelen bij het beperken van de fysieke belasting.’

Tips van Hogeschool Utrecht

  • Zie de noodzaak in van het beleid.
  • Wees bewust van de blootstelling aan fysieke belasting.