zoeken

Gevaarlijke stoffen, biologische agentia en machineveiligheid

Inhoud

Gevaarlijke stoffen

Door te klikken op onderstaande links kunt u het onderwerp 'Gevaarlijke stoffen' in andere arbocatalogi bekijken.


Veiligheidsinformatiebladen

Leveranciers van gevaarlijke stoffen zijn verplicht om veiligheidsinformatiebladen (VIB) mee te leveren, zodat afnemers de juiste beschermingsmaatregelen kunnen nemen. Deze dienen te voldoen aan de Europese verordening REACH. Deze afkorting staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van chemische stoffen.

  • Inspectie SZW heeft in samenwerking met ILT en brancheorganisaties de VIB-checklist ontwikkeld. Hiermee kunnen bedrijven controleren of de VIB’s de goede informatie bevatten om veilig en gezond met gevaarlijke stoffen te kunnen werken. 
  • Met de Zelfinspectie gevaarlijke stoffen checken bedrijven in vier stappen of zij op een goede manier invulling geven aan het voorkomen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hierin zijn ook de REACH-verplichtingen voor de eindgebruiker meegenomen.

Biologische agentia

Door te klikken op onderstaande links kunt u het onderwerp 'Biologische agentia' in andere arbocatalogi bekijken.


RI&E biologische agentia
Het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) heeft met subsidie van het Ministerie van SZW een handig instrument laten ontwikkelen, bedoeld voor het uitvoeren van een RI&E gericht op biologische agentia. Het is een instrument in Microsoft-Excel dat vooral gericht is op infectieuze agentia. Zie https://www.nkal.nl/tools.asp

Machineveiligheid

Door te klikken op onderstaande links kunt u het onderwerp 'Machineveiligheid' in andere arbocatalogi bekijken.