zoeken

Fysische factoren

Onderdeel van thema: Gezonde werkplek

Praktijkvoorbeeld

Te koud of te benauwd?

De Hogeschool Rotterdam wil het aantal klachten over het klimaat in de verschillende gebouwen verminderen door de klimaatsystemen zo goed mogelijk aan te passen.

Inhoud

Resultaat

  • Inzicht in de klachten.
  • Daar waar gericht maatregelen zijn genomen, zijn de klachten verminderd.
  • Medewerkers voelden zich gehoord; ze hebben gemerkt dat met hun klachten daadwerkelijk iets is gedaan.

Nodig

  • Kosten zijn over het algemeen erg hoog, zeker als het gaat om aanpassingen in een monumentaal pand. Exacte gegevens zijn op te vragen bij de Hogeschool Rotterdam.

Jacqueline Quartel-van Hoogenhuijze, arbo-adviseur facilitaire dienst, licht toe:

'Wij willen zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden bieden. We nemen klachten over de temperatuur en het klimaatsysteem dus uiterst serieus. Die klachten oplossen is echter niet zo eenvoudig. Ten eerste is dit een erg subjectief onderwerp; niet iedereen is tevreden met de "grootste gemene deler". Bovendien heeft de Hogeschool Rotterdam veel monumentale panden. Een goede klimaatbeheersing is daar lastiger dan elders, omdat sommige arbo-eisen in een monumentaal pand niet of erg moeilijk te realiseren zijn.´

'Op een aantal locaties is een klanttevredenheidsonderzoek verricht. Op plekken waar vooral klimaatklachten naar voren kwamen, is de facilitaire dienst begonnen met het aanpassen van het klimaatsysteem. Wanneer er nieuwe panden in gebruik worden genomen, is daar ook aandacht voor klimaatproblemen en -klachten. Kortom: het klimaat is een doorlopend punt van aandacht.´

Tips van Hogeschool Rotterdam

  • Niet iedereen is tevreden te stellen, maar neem klachten altijd serieus.
  • Kies zo mogelijk voor flexibele klimaatsystemen.