zoeken

Fysische factoren

Onderdeel van thema: Gezonde werkplek

Praktijkvoorbeeld

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

Om (gezondheids-)schade te voorkomen, leren studenten van de Hogeschool Utrecht in practica hoe ze veilig met gevaarlijke stoffen moeten werken.

Inhoud

Resultaat

  • Studenten gaan bewuster met stoffen om: zij brengen de gevaren en risico's van tevoren in kaart.
  • De werkomgeving en werkmethoden zijn veiliger geworden.
  • HU voldoet aan de wettelijke verplichting om risico's rond het werken met gevaarlijke stoffen te voorkomen of te beperken.

Nodig

  • Controle op het zelf invullen van het PVF.

Peter Bevers, adviseur Arbo & Milieu, licht toe:

'In het eerste studiejaar krijgen de studenten instructie over de veiligheids- en gezondheidsaspecten rond werken met gevaarlijke stoffen. Studenten bespreken de chemische eigenschappen en gevaren van verschillende stoffen en leren hoe zij om moeten gaan met kleine blusmiddelen. Daarnaast leren ze wat ze moeten doen als er een ongeval plaatsvindt. In latere studieblokken moeten ze altijd eerst een Practicum Voorbereidingsformulier (PVF) invullen voordat ze een experiment uitvoeren. Zo weet hun begeleider of ze voldoende zijn voorbereid. Een hogeschoolbrede werkgroep werkt het onderdeel voorlichting en onderricht gevaarlijke stoffen nog verder uit. Uiteindelijk zal het deel uitmaken van het hogeschoolbeleid "Gevaarlijke stoffen.'

'Hogeschool Utrecht is bezig met de bouw en invoering van een managementsysteem voor het werken met gevaarlijke stoffen binnen de faculteiten FNT en FE. De gevolgde systematiek is OHSAS 18.001. Het opzetten en invoeren van een managementsysteem is gericht op de risicobeheersing van het werken met gevaarlijke stoffen in de faculteit Chemie en Life Sciences en Faculteit Educatie. Doelstelling is het ‘in control’ komen met Wet- en Regelgeving en zorgdragen voor een continue verbetering in het veilig werken met gevaarlijke stoffen door studenten en medewerkers. Inmiddels is er ook een samenwerking ontstaan met Hogeschool Leiden die aansluit bij de opbouw van het managementsysteem gevaarlijke stoffen (MSGS). Meer informatie is opvraagbaar bij Michel Prot, senior projectleider A&M.'

In de uitgebreide beschrijving van het praktijkvoorbeeld kunt u de complete werkwijze lezen en zien welke stappen zijn genomen.

Tip van Hogeschool Utrecht

  • Kom afspraken over werken met gevaarlijke stoffen consequent na.
  • Hanteer sancties als studenten zich niet aan afspraken houden.
  • Toets de kennis van studenten.