zoeken

Fysische factoren

Onderdeel van thema: Gezonde werkplek

Inhoud

Tips

 • Wilt u voor studenten die deelnemen aan praktijklessen met mogelijke gezondheidsrisico’s een ‘practicumreglement’ opstellen? Maak dan gebruik van het document ‘Bouwstenen voor het opstellen van een practicumreglement voor studenten’.
 • Voor het nalopen of verbeteren van het binnenmilieu binnen uw schoolgebouw kunt u gebruik maken van een praktische checklist kwaliteit binnenmilieu schoolgebouw.
 • De handleiding Frisse Scholen Toets kunt u gebruiken als checklist om het minimale niveau B te toetsen binnen uw hogeschool. Klik hier voor het totale Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen. 
 • Klik hier voor een overzicht van ´Normgetallen fysische factoren´.
 • Arbo-Informatiebladen (AI-bladen)
  • AI-24 Binnenmilieu, richtlijn voor gezonde en comfortabele gebouwen. 3e editie, 2013
   Deze uitgave behandelt verschillende deelonderwerpen van het binnenmilieu: thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, geluid, licht en uitzicht.
  • AI-07: Kantoren, 6e herziene druk 2013
   Deze uitgave is bruikbaar voor de ontwikkeling en inrichting van nieuwe kantoorwerkplekken, maar ook voor de beoordeling en eventuele aanpassing van bestaande inrichtingen.

Links