zoeken

Zittend werk

Onderdeel van thema: Gezonde werkplek

Praktijkvoorbeeld

Betere werkplekken door komst ergocoaches

Medewerkers en leidinggevenden van de HZ University of Applied Sciences hebben altijd een gecertificeerd ergocoach in hun directe werkomgeving, en dus direct toegang tot werkplekonderzoek, ergonomisch advies en hulpmiddelen.

Inhoud

Resultaat

  • Betere werkplekken.
  • Een toegenomen bewustzijn van de oorzaken van en (mogelijke) preventieve maatregelen voor bijvoorbeeld RSI.
  • Positieve reacties van medewerkers: ze ervaren goede ondersteuning bij het verbeteren van hun werkplek.
  • Waardering van medewerkers voor de aandacht en zorg die de werkgever hiermee toont.

Nodig

  • Ongeveer ½ dag per week in het eerste half jaar.

Marc de Kok, arbocoördinator, licht toe:

'HZ University of Applied Sciences heeft een groep medewerkers opgeleid tot gecertificeerd ergocoach. Deze groep is relatief groot en goed verspreid, zodat iedereen een ergocoach in de buurt heeft. Alle sleutelmedewerkers, zoals de verantwoordelijken voor de inkoop van meubilair en ICT-middelen, zijn inmiddels ergocoach.'

'Werkplekonderzoek, ergonomisch advies en hulpmiddelen zijn voor alle medewerkers binnen handbereik gekomen. Bij ernstiger klachten kan de ergocoach een medewerker direct doorverwijzen naar de bedrijfsarts of een extern deskundige, zoals een ergonoom.'

Tips van HZ

  • Investeer in een relatief grote groep ergocoaches.
  • Zorg ervoor dat in alle gebouwen minstens één ergocoach is.
  • Maak aan alle medewerkers duidelijk dat er ergocoaches zijn, wat ze doen en waar ze zitten.