zoeken

Zittend werk

Onderdeel van thema: Gezonde werkplek

Praktijkvoorbeeld

Ga er eens goed voor zitten!

Studenten Ergonomie van de Hogeschool Zuyd ontwikkelden een multimediaal voorlichtingsprogramma voor medewerkers en studenten waarmee gezondheidsrisico's door langdurig beeldschermwerk kunnen worden voorkomen.

Inhoud

Resultaat

  • Medewerkers en studenten leren zelf tijdig actie te ondernemen om klachten te voorkomen.
  • Er is een win-winsituatie ontstaan: studenten doen ervaring op met voorlichting geven, studenten en medewerkers hebben er baat bij.

Nodig

  • Medewerking van de ict-dienst voor multimedia activiteiten.
  • Tijd voor het ontwikkelen van een voorlichtingsprogramma: 3 à 4 maanden.

Henk Jellema, docent Ergotherapie en arbomedewerker, licht toe:

'De titel van het voorlichtingsprogramma dat onze studenten Ergotherapie hebben ontwikkeld, is: "Ga er eens goed voor zitten". Dat geeft precies het doel weer: gezondheidsklachten door langdurig beeldschermwerk voorkomen. Het programma bestaat uit een instructie, een voorlichtingssite, workshops, zelfoefeningen, posters en reminders. Het programma wordt jaarlijks herhaald.'

'Behalve dit preventieprogramma hebben studenten een grootschalige voorlichtingscampagne ontwikkeld voor studenten van high-riskopleidingen zoals ICT. Door hun inzet kunnen we in relatief korte tijd veel studenten en medewerkers bereiken. We letten er wel goed op dat de continuïteit van het programma gewaarborgd is. De activiteiten zijn nooit eenmalig!'

Tip van Hogeschool Zuyd

  • Maak de ontwikkeling en uitvoering van het voorlichtingsprogramma onderdeel van het curriculum van de studenten. Dat garandeert continuïteit en beschikbaarheid van het programma.