zoeken

Zittend werk

Onderdeel van thema: Gezonde werkplek

Praktijkvoorbeeld

Kritisch blijven op budget

Fontys heeft een geoormerkt budget voor arbo-zaken en kan daardoor sneller reageren op klachten.

Inhoud

Resultaat

  • Direct kunnen reageren op arbo-vraagstukken, zonder complexe goedkeuringsprocessen.
  • Sneller inzicht in welke kosten er zijn gemoeid met arbo-vraagstukken.
  • Grote mate van tevredenheid bij betrokkenen.

Nodig

  • Begrotingspost op basis van het langetermijngemiddelde.

Jan Beun, locatie-coördinator, licht toe:

'Arbo-problemen kunnen met deze methodiek snel worden aangepakt. Overigens is ons geoormerkte budget vooral bedoeld voor vraagstukken met een lage investeringswaarde.'

Tips van Fontys

  • Blijf wel kritisch kijken naar de aanvragen en gebruik het budget niet om van 'gezeur' van de medewerker af te komen.
  • Betrek altijd een deskundige bij het toetsen van de toepassing van hulpmiddelen of aanpassing van de werkomgeving.