zoeken

Zittend werk

Onderdeel van thema: Gezonde werkplek

Praktijkvoorbeeld

Snel werkplekadvies op maat

Individueel werkplekadvies via intranet voorkomt op Windesheim klachten en uitval.

Inhoud

Resultaat

  • Er kan snel worden gereageerd op een vraag.
  • Medewerkers krijgen individueel advies over hun werkplek.
  • Aanpassingen van de werkplek kunnen snel worden gedaan.

Nodig

  • Circa 30 minuten voor een basisadvies.
  • Circa 60 minuten voor de uitwerking van een individueel advies.

Frank Hielckert, arbo-adviseur, licht toe:

'Beeldschermwerk is speerpunt van ons arbobeleid. Maar een werkplekadvies omvat bij ons meer dan alleen de werkplek. Ook advies over werktijden, werkwijze en werkdruk hoort erbij. Het digitaal aanvragen van een advies via intranet werkt heel handig, we plannen direct een afspraak in de agenda van de medewerker. Gaat het om een urgent probleem, dan kan de medewerker direct contact opnemen.'

'Van elk advies maken we een verslag. Afhankelijk van de knelpunten sturen we dit niet alleen naar de medewerker, maar ook naar de leidinggevende, de personeelsfunctionaris,  de afdeling ICT en/of het facilitaire bedrijf dat de aanpassingen realiseert. We betrekken de medewerker actief bij de aanpassingen. Als de klachten daar aanleiding toe geven, dan adviseren we de medewerker om naar een (bedrijfs)arts te gaan.'

Tip van Windesheim

  • Maak goede afspraken met de afdelingICT en het facilitaire bedrijf.
  • Zorg voor een positieve benadering en communicatie.
  • Spreek goed af wat de afdelingen zelf moeten betalen en wat onder het arbobudget valt.