zoeken

Zittend werk

Onderdeel van thema: Gezonde werkplek

Praktijkvoorbeeld

Studenten adviseren nieuwe medewerkers over ergonomisch werken

Studenten van de faculteit Gezondheid van Zuyd Hogeschool zetten hun competenties in bij het voorlichten en adviseren van nieuwe medewerkers over beeldschermwerk én zittend werk.

Inhoud

Resultaat

  • Nieuwe medewerkers krijgen informatie over gezondheidsrisico’s bij intensief computerwerk.
  • Nieuwe medewerkers leren hoe ze hun werkplek zelf kunnen instellen en weten waar ze terecht kunnen met vragen of wensen.
  • Studenten van de gezondheidsopleiding zetten hun competenties in ten behoeve van reële werksituaties.

Nodig

  • Een gerichte cursus preventiewerk voor participerende studenten.
  • Een beperkt budget. Studenten kunnen dit doen onder supervisie van een docent, er zijn slechts begeleidingskosten nodig.

Preventiecentrum Gezondheid Zuyd licht toe

In de laatste jaren werd er vanuit HR veel aandacht besteed aan het introductie-programma voor nieuwe medewerkers. Hier bleken echter geen preventieve activiteiten deel van uit te maken. Dit terwijl juist een nieuwe medewerker in de beginfase gevoelig is voor nieuwe ideeën. Aangezien het Preventiecentrum Gezondheid Zuyd gesitueerd is binnen de faculteit Gezondheid, was samenwerking met studenten uit de verschillende opleidingen eenvoudig te organiseren.

Een pilot met de inzet van studenten in de hoofdfase bleek een groot succes. Zowel de student als de medewerker waren aangenaam verrast en bleken een energiegevend effect op elkaar te hebben. 

Werkwijze

Binnen drie maanden na indiensttreding krijgt een nieuwe medewerker een bezoek van een hiertoe opgeleide student Ergotherapie of Fysiotherapie. Aan het einde van het academiejaar wordt de medewerker uitgenodigd voor een groepstraining ergonomisch werken.

Tips van Zuyd Hogeschool

  • Betrek studenten van relevante Gezondheidsopleidingen bij de uitvoering van preventieactiviteiten. Dit is winst voor alle partijen.
  • Maak gebruik van de bereidwilligheid tot veranderen van nieuwe medewerkers.