zoeken

Zittend werk

Onderdeel van thema: Gezonde werkplek

Praktijkvoorbeeld

Voorlichtingsbijeenkomst risico's beeldschermwerk

Hogeschool INHolland dringt uitval door CANS, psychische belasting of stress terug met periodieke bijeenkomsten over de risico's van beeldschermwerk, gevolgd door werkplekonderzoek.

Inhoud

Resultaat

  • Medewerkers zijn zich bewuster van de risico's.
  • Het aantal aanvragen voor werkplekonderzoeken neemt toe.
  • De belangstelling voor zit- en werkinstructies neemt toe.

Nodig

  • Voldoende capaciteit om na een bijeenkomst individuele werkplekonderzoeken uit te voeren.
  • Goede communicatie naar medewerkers en leidinggevenden.
  • Zorgvuldige documentatie.

Hans Waning, coördinator Arbo-zaken Inholland, licht toe: 

'Uit onderzoek naar CANS-klachten bleek dat onze medewerkers weinig kennis hadden van ergonomisch zitten en werken. Met actieve, regelmatig terugkerende voorlichting dringen we uitval als gevolg van CANS terug.'

'Na elke voorlichtingsbijeenkomst volgt een individueel, globaal werkplekonderzoek. Hierbij wordt niet alleen naar ergonomische factoren gekeken, we besteden ook aandacht aan psychische factoren, zoals stress. Medewerkers kunnen natuurlijk ook een gedetailleerd werkplekonderzoek laten doen, vaak met werkplekaanpassingen als resultaat. Deze variëren van de inzet van penmuizen tot aangepast meubilair.' 

Tips van Hogeschool INHolland

  • Financier de informatiebijeenkomsten uit Achmea-gelden.
  • Doe een beroep op het management om deelname te stimuleren.