zoeken

Zittend werk

Onderdeel van thema: Gezonde werkplek

Praktijkvoorbeeld

Workshop CANS/RSI preventie

Eerstejaarsstudenten van Hogeschool Leiden krijgen eenmalig een workshop CANS/RSI-preventie aangeboden. Medewerkers krijgen de workshops elke maand, inclusief een stoelmassage!

Inhoud

Resultaat

  • Medewerkers en studenten zijn zich bewust van de risico's van CANS/RSI.
  • Medewerkers en studenten weten hoe ze CANS/RSI kunnen voorkomen, kennen de hulpmiddelen en kunnen hun eigen werkplek aanpassen.
  • Klachten worden tijdig gemeld.

Nodig

  • Zes maanden voor voorbereiding, overleg en communicatie.
  • € 5.000 per collegejaar (personeelskosten en communicatiemateriaal).
Oudheusden Leiden

Ed van Oudheusden, preventiemedewerker Algemene Veiligheid & Werkplekinrichting, licht toe:

'Iedereen weet wat CANS/RSI is, maar iedereen denkt dat het alleen een ander overkomt. Om voor elkaar te krijgen dat mensen signalen herkennen en tijdig de juiste maatregelen nemen, organiseren wij structureel workshops RSI-preventie voor medewerkers en eerstejaarsstudenten.'

'Alle eerstejaarsstudenten krijgen de workshop, die een uur duurt, eenmalig aangeboden. Aan de hand van een powerpointpresentatie worden ze gewezen op de risico´s en leren ze wat ze zelf kunnen doen om CANS/RSI te voorkomen. Voor medewerkers is er elke maand een workshop. De motivatie om hieraan deel te nemen is groot, want de medewerkers krijgen na afloop aan stoelmassage.'                                                                         

Tips van Hogeschool Leiden

  • Blijf communiceren over preventieve maatregelen rondom CANS/RSI en zoek steeds nieuwe ingangen.
  • Stel dit soort workshops verplicht. RSI-preventie is immers in ieders belang.