zoeken

Agressie en geweld

Onderdeel van thema: Ongewenst gedrag

Praktijkvoorbeeld

Arbo goed gedelegeerd

Door de verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en welzijn diep in de organisatie te leggen, neemt de betrokkenheid bij arbozaken binnen de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden toe.

Inhoud

Resultaat

  • In plaats van hinderlijke kostenpost is arbo nu standaardonderdeel van de bedrijfsvoering.

Nodig

  • Een heldere administratieve organisatie: gericht op het delegeren van verantwoordelijkheden, maar ook het afleggen van verantwoordelijkheid - dus control.
Peter Van Essen

Peter van Essen, consultant P&O/Arbo & preventiemedewerker, licht toe:

‘De betrokkenheid bij veiligheid, gezondheid, welzijn en de bedrijfshulpverleningsorganisatie moest groter worden. Daarom besloot het College van Bestuur een aantal verantwoordelijkheden op arboterrein te delegeren naar de afdelingsdirecteur en de preventiemedewerker. Samen tekenden zij een convenant dat de verantwoordelijkheid voor het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden dieper in de organisatie legt.’

‘Directeur en preventiemedewerker nemen het bovendien op zich om gevraagd en ongevraagd adviezen te geven en jaarlijks een begroting in te dienen. De arbodoelstellingen staan in een Plan van Aanpak, dat jaarlijks wordt vastgesteld en tevens de basis is voor evaluatie.’

Tip van Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

  • Het is belangrijk dat betrokkenen jaarlijks evalueren en bijstellen, om te voorkomen dat het convenant niet meer dan een papieren document wordt.