zoeken

Agressie en geweld

Onderdeel van thema: Ongewenst gedrag

Praktijkvoorbeeld

Procedure melden onveiligheid op het werk

Wie op Hogeschool Rotterdam een onveilige werksituatie tegenkomt of getuige is van een (bijna)ongeluk, weet precies hoe en waar hij dat moet melden.

Inhoud

Resultaat

  • Steeds vaker worden ¬†arbeidsongevallen en onveilige situaties gemeld.
  • Verbetering van werksituaties.
  • Meer inzicht in de nog aanwezige onveilige werksituaties.

Nodig

  • Een incidentenregistratiesysteem waaruit rapportages gegenereerd kunnen worden.
  • Via intranet online eenvoudig in te vullen formulieren om onveilige situaties en ongevallen te melden.

Jacqueline Quartel-Hoogenhuijze, arbo-adviseur facilitaire dienst, licht toe:

'Aanleiding voor het opstellen van de procedure was de wettelijke verplichting tot het melden van arbeidsongevallen, onveilige situaties en beroepsziekten. Voorheen werden ongevallen vaak niet gemeld of geregistreerd. Nu dat zo langzamerhand steeds vaker wel gebeurt, weten we beter waar er een verhoogd risico is op ongevallen en kunnen we zo nodig ingrijpen. Naast de ongevallen kunnen zaken met betrekking tot de sociale veiligheid gemeld worden, zoals intimidatie, agressie, diefstal etc.'

Tip van Hogeschool Rotterdam

  • Zorg ervoor dat de procedure op alle niveaus in de organisatie bekend is.
  • Gebruik alle communicatiemiddelen die voorhanden zijn en blijf de procedure onder de aandacht brengen.