zoeken

Ongewenst gedrag

Gedragscode (on)gewenst gedrag

Stel binnen uw organisatie gedragsregels/gedragscode op over onderling (on)gewenst gedrag. Een gedragscode geeft aan welk gedrag binnen de hbo-instelling als (on)gewenst wordt beschouwd en is gericht op medewerkers en studenten. Een gedragscode ongewenst gedrag kan deel uitmaken van een bredere, algemene gedragscode. Ook in het Studentenstatuut zijn dergelijke gedragsregels opgenomen.

De gedragscode dient bekend gemaakt te worden aan leidinggevenden, medewerkers en studenten. In de gedragscode (on)gewenst gedrag wordt beschreven:

  • Het doel van de gedragscode en mogelijke gevolgen van ongewenst gedrag
  • Wat wel en niet toegestaan is in de instelling op het gebied van (on)gewenst gedrag

Het is aan te bevelen om tevens de volgende onderdelen op te nemen:

  • Welke consequenties er verbonden zijn aan het overtreden van de regels
  • Hoe om te gaan met agressieve collega‚Äôs, studenten, bezoekers
  • Hoe en aan wie incidenten gemeld dienen te worden
  • Hoe de opvang, nazorg en eventuele aangifte bij de politie wordt geregeld.