zoeken

Ongewenst gedrag

Inventarisatie van ongewenst gedrag RI&E

De werkgever brengt in het kader van de RI&E in kaart hoe groot het risico op ongewenste gedrag is.

Mogelijke bronnen daarvoor zijn:

  • geanonimiseerde bevindingen en rapportages van vertrouwenspersonen en van de bedrijfsarts
  • resultaten van het Medewerkertevredenheidsonderzoek, en eventueel van PAGO of PMO
  • incidentmeldingen en -registratie.

Als blijkt dat ongewenst gedrag een knelpunt vormt in de hbo-instelling of in een onderdeel daarvan, breng dan met een verdiepend onderzoek op elk onderdeel van ongewenst gedrag in kaart waar en hoe het voorkomt. Leg de resultaten daarvan vast in de RI&E en neem de te nemen maatregelen op in het plan van aanpak.