zoeken

Ongewenst gedrag

Praktijkvoorbeeld

Voorbeelddocumenten (on)gewenst gedrag

Ter inspiratie zijn hier van enkele hogescholen documenten in te zien die verband houden met (on)gewenst gedrag.

Inhoud

NHL Stenden Hogeschool

 

Hogeschool van Amsterdam

  • Regeling ongewenst gedrag
  • Het studentenstatuut
    NB Hierin is bepaald dat bij een klacht van een student over ongewenst gedrag van een andere student de klachtenregeling ongewenst gedrag van toepassing is die ook bv voor medewerkers geldt.

 

Hogeschool Saxion