zoeken

Ongewenst gedrag

Voorlichting aan medewerkers en studenten

Medewerkers en studenten worden voorgelicht over de gedragscode, de vertrouwenspersonen en de klachtenregeling. Geef bij medewerkers aan dat het goed is problemen eerst zoveel mogelijk in de lijn op te lossen. Zorg ook voor een vaste en goed vindbare plek waar men kan zien hoe een vertrouwenspersoon te benaderen is en hoe de klachtenprocedure werkt. Wijs medewerkers en studenten regelmatig op deze vindplaatsen.