zoeken

Verzuim en preventie

Middel

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit - Training omgaan met werkdruk

Leidinggevenden, medewerkers en teams die te maken krijgen met werkdruk, stress en verandering van levensfase.

Inhoud

Voor wie?

Leidinggevenden, medewerkers en teams die te maken krijgen met werkdruk, stress en verandering van
levensfase.

Wat houdt de training voor leidinggevenden in?

Tijdens de training ontstaat inzicht en bewustwording in het eigen handelen en het effect hiervan op anderen. Leidinggevenden leren signalen van stress en werkdruk herkennen. En weten hoe ze deze bespreekbaar moeten maken. Eigen regie en de balans tussen werk en privé komen aan de orde. Tot slot wordt geoefend met het voeren van een gesprek dat een stap verder gaat dan je gewend bent. De training duurt twee dagdelen. Voor de training is er een telefonische intake waarin de vraag wordt afgestemd op het aanbod.

Wat houdt de training voor medewerkers in?

Tijdens de training worden medewerkers bewust gemaakt van het eigen proces. Zij krijgen inzicht in de diverse veroorzakers van werkdruk. En weten welke invloed zij er zelf op hebben. Maar ook waar zij geen invloed ophebben. Tijdens de training leren medewerkers welke acties zij kunnen ondernemen om de werkdruk te verlagen. De training duurt twee dagdelen. Voor de training is er een telefonische intake waarin de vraag wordt afgestemd op het aanbod.

Wat houdt de maatwerk training voor teams in?

Deze eendaagse training wordt op maat gemaakt voor teams en gaat in op thema’s die binnen de Hogeschool spelen. Denk hierbij aan duurzame inzetbaarheid, eigen regie, organisatie veranderingen, onderwijsvernieuwingen en het ontwikkelen van resultaat verantwoordelijke teams. Tijdens de training leren teams zich tegenover hun leidinggevende uit te spreken over de ervaren werkdruk. En leren zij om het dialoog met elkaar aan te gaan om grip te krijgen op de ervaren werkdruk. Voor de deelnemers  wordt inzichtelijk hoe zij hun eigen invloed kunnen vergroten en vervolgstappen kunnen benoemen. De training wordt afgesloten
met een plan van aanpak, inclusief concrete vervolgstappen voor het team. 
Voor de training wordt een persoonlijke intake gehouden waarbij de wensen en verwachtingen worden aangegeven. Op basis hiervan wordt de maatwerktraining samengesteld.

Investering en vergoeding

De training voor leidinggevenden en medewerkers kost € 2.000,- per groep (minimaal 6-maximaal 12 deelnemers). Livvit vergoedt 100% per groep en maximaal 1 training per medewerker per kalenderjaar. Alle bijkomende kosten zoals catering en locatiehuur zijn voor eigen rekening.

De maatwerk training voor teams kost € 2.718,- excl. btw. Livvit vergoedt maximaal € 2.000,- per groep (minimaal 6-maximaal 12 deelnemers) en maximaal 1 training per medewerker per kalenderjaar. Alle bijkomende kosten bij maatwerk, catering en locatiehuur zijn voor eigen rekening.

Let op

Livvit vergoedt één training per jaar. Neemt een medewerker in een jaar zowel deel aan de training “Omgaan met werkdruk” en aan de maatwerktraining, dan betaalt u zelf de kosten van één van de trainingen.

Zorgaanbieder

Leefstijl Training & Coaching (LTC)