zoeken

Verzuim en preventie

Praktijkvoorbeeld

Alle docenten als ontruimers

Bij Hogeschool Utrecht hebben de bedrijfsnoodplannen op elk locaties dezelfde structuur. Op locaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, is het plan nog specifieker uitgewerkt. 

Inhoud

Resultaat

  • Overzichtelijke structuur van bedrijfshulpverlening.
  • Dezelfde opleidingsstructuur en hetzelfde niveau voor alle bhv’ers.
  • Crisismanagementteam per locatie opgesteld.

Nodig

  • Gedegen opleidingsinstituut met goede contactafspraken.
  • Enthousiaste personeelsleden die bhv’er willen zijn.
  • Een acceptabel vergoedingsysteem.

Johan Eskens Utrecht

Johan Eskens, projectleider A&M, licht toe:

‘We hebben voldoende opleidingsactiviteiten voor bhv’ers. De dienst Arbo & Milieu monitort de oefeningen en houdt controle.’

‘Omdat onze interne bedrijfsnoodplannen tegenwoordig naadloos op elkaar aansluiten, kunnen bhv’ers op de verschillende locaties van de Hogeschool moeiteloos worden ingezet. Alle docenten worden bovendien gezien als ontruimers. In de nieuwe richtlijnen hebben zij de taak om bij een verplichte ontruiming zorg te dragen voor de studenten en die naar een verzamelplaats te escorteren.’

Tips van Hogeschool Utrecht

  • Zorg voor goede communicatie over BHV en ontruimingen.
  • Communiceer het evaluatierapport van gehouden oefeningen.
  • Voer verbeterplannen uit naar aanleiding van rapportages.