zoeken

Verzuim en preventie

Praktijkvoorbeeld

Arbeidsgerelateerde zorg op maat

Begeleiding van medewerkers met psychische klachten bij de keuze van interventiemogelijkheden vanuit het pakket aan arbeidsgerelateerde zorg, maakt  maatwerk mogelijk en vergroot de kans op een positief effect.

Inhoud

Resultaat

  • Effectievere begeleiding van medewerkers met klachten.
  • Betere aansluiting van vraag en aanbod.
  • Lagere drempel tot specifieke diensten.
  • Lagere kosten (minder verzuim / verkorten verzuimduur).

Nodig

  • Inzicht in wensen en mogelijkheden bij verzuiminterventies.
  • Een goede onderhandelingspositie bij Achmea.

Ants Creemers, coördinator re-integratie & preventie, licht toe:

Ants Creemers'De mogelijkheden voor ondersteuning van verzuimende medewerkers  die  het pakket arbeidsgerelateerde zorg - Livvit, van Zilveren Kruis Achmea – ons te bieden heeft, brengen wij al in een zo vroeg mogelijk stadium in het begeleidingstraject. Door te zoeken naar de “vraag achter vraag” worden heel gericht adviezen gegeven over in te zetten middelen. Teleurstellingen door kansloze interventies worden op die manier voorkomen. Bovendien kunnen vraag en aanbod zo  veel beter op elkaar worden afgestemd. Door Zilveren Kruis Achmea wordt daar op ingespeeld door open te staan voor overleg over het pakket aan interventiemogelijkheden en de bereidheid om aanpassingen aan te brengen die efficiënter en effectiever zijn voor de HAN, zoals op het gebied van coaching en psychologische zorg. De mogelijkheden die Livvit te bieden heeft, worden zo beter benut. Daardoor is dit pakket ook vanuit kosteneffectiviteit veel interessanter geworden.'

Tip van HAN

  • Help betrokkenen bij de keuze van de mogelijkheden die Livvit te bieden heeft.
  • Inventariseer wat concreet nodig is en probeer dat in het pakket geregeld te krijgen.
  • Integreer het pakket in het bestaande beleid (bijvoorbeeld verzuimbeleid).