zoeken

Verzuim en preventie

Praktijkvoorbeeld

Arbozorg onderdeel van de bedrijfsvoering

De Hogeschool Utrecht ziet het arboproces als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Om alle raakvlakken met andere disciplines helder te maken én te voldoen aan wet- en regelgeving wordt een arbozorgsysteem opgesteld (OSHAS 18001).

Inhoud

Resultaat

 • Vastgestelde procedures.
 • Een intern controlesysteem (interne audits).
 • Managementrapportages.
 • Overlegstructuur en overleg bij collega’s en ondersteunende diensten.
 • Volgen legionellapreventie.
 • Managementsysteem voor werken met gevaarlijke stoffen in opbouw.

Nodig

 • Tijd en medewerking van betreffende functionarissen.
 • Ondersteuning management.
 • Toolbox om de progressie uit te leggen.

Johan Eskens Utrecht

Johan Eskens, projectleider A&M, licht toe:

‘Het waarborgen van de arbozorg maakt dat verschillende relevante partijen beter op elkaar zijn afgestemd, zodat efficiënter en duurzamer werken mogelijk wordt.’

‘We willen leidend zijn op het gebied van certificering. Dat is een ambitie. Het belangrijkste bij het naleven van ons arbeidssysteem is dat we de controle hebben.’

Tips van Hogeschool Utrecht

 • Ondersteuning van het management is belangrijk.
 • Neem de tijd voor overleg.