zoeken

Verzuim en preventie

Praktijkvoorbeeld

BHV samenwerking in de buurt

Hogeschool Leiden zoekt op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV) intensieve samenwerking met bedrijven in de buurt.

Inhoud

Resultaat

  • Financiële en logistieke voordelen door raamcontract voor de BHV-opleiding.
  • Een opleidingscentrum voor BHV in de buurt met een goed en flexibel aanbod.
  • Kennisuitwisseling BHV-coördinatoren.
  • Samenwerking tussen bedrijven op het Bio Science Park als zich een ramp of crisis voordoet.

Nodig

  • Een jaar voorbereiding voor de BHV-aanbesteding.
  • Uren van de werkgroep BHV en het bestuur van de ondernemersvereniging.
  • Bijeenkomsten met BHV-coördinatoren (1-2 x per jaar).
Oudheusden Leiden

Ed van Oudheusden, preventiemedewerker Algemene Veiligheid & Werkplekinrichting, licht toe:

'Bij ons op het bedrijventerrein, het Bio Science Park, wilden ondernemers een collectieve BHV-opleiding. Deze wens werd gevoed door het bestaande gemeentelijke crisisplan, waarin een gezamenlijke crisistraining stond gepland voor 2009 of 2010.'

'De ondernemersvereniging heeft inmiddels een raamcontract gesloten met een aanbieder. Alle aangesloten bedrijven kunnen hiervan gebruikmaken. Daardoor is er vaker onderling contact. In de diverse BHV-plannen wordt er bijvoorbeeld al rekening gehouden met burenhulp (opvang).'

Tips van Hogeschool Leiden

  • Zoek naar een koepelorganisatie die de samenwerking kan opzetten en vormgeven, bijvoorbeeld een bedrijvenvereniging. Spoor enthousiaste mensen op.
  • Benoem een werkgroep voor het voorbereidende werk.
  • Verdeel de werkbelasting gelijk over alle deelnemers.