zoeken

Verzuim en preventie

Praktijkvoorbeeld

Centrale aanpak arbozorg werkt beter

Een centrale adviesgroep op de Hogeschool Utrecht staat borg voor een effici├źnte en eenduidige aanpak van arbozorg, met ruimte voor een decentrale aanpak waar dat wenselijk is.

Inhoud

Resultaat

  • Medewerkers en studenten zijn nu beter bekend met het Arbo & Milieu team.
  • Het arbobeleid is transparanter geworden.

Nodig

  • Goede communicatie.
  • Goede contacten op de locaties van de hogeschool.

Petra List, teamleider Arbo & Milieu, licht toe:

"We wilden de interne zorg voor arbeidsomstandigheden verbeteren. Daarom hebben we een HU-brede adviesgroep van arbo-adviseurs in het leven geroepen. In deze adviesgroep is enorm veel kennis en expertise aanwezig over vrijwel alle arbeidsrisico's die zich op een hogeschool kunnen voordoen. De adviesgroep werkt vraaggestuurd. De nieuwe  aanpak voor arbozorg heeft geleid tot een groter draagvlak voor afspraken en procedures en is helder voor medewerkers en studenten."

"De extra kosten van deze nieuwe aanpak? Die zijn tot nu toe nihil. En voor zover er op den duur toch een uitbreiding van arbopersoneel nodig is, verwachten we dat de verbeterde zorg voor arbeidsomstandigheden tot een lager ziekteverzuim leidt. Zo blijven de kosten in evenwicht."

Tip van Hogeschool Utrecht

  • Check hoe procedures en afspraken in de praktijk uitpakken en stel ze zonodig bij.