zoeken

Verzuim en preventie

Praktijkvoorbeeld

Gehoorschade voorkomen

Codarts biedt alle medewerkers en studenten die met (te) veel geluid worden geconfronteerd (dus vooral die van het Rotterdams Conservatorium):

a) uitgebreide voorlichting over beroepsrisico's en de mogelijkheden om gehoorschade te voorkomen.

b) regelmatig de gelegenheid hun gehoor te laten testen, zich te laten adviseren en op maat gemaakte, specifiek voor musici geschikte gehoorbescherming te laten aanmeten (gratis voor medewerkers, met korting te verkrijgen voor studenten).

Inhoud

Resultaat

  • Medewerkers en studenten kennen de werking van het oor, de risico's van gehoorschade en de mogelijke preventieve maatregelen.
  • Medewerkers en studenten maken vaker gebruik van gehoorbescherming waardoor minder gehoorschade optreedt.

Nodig

  • Budget voor gehoorbeschermers en afnemen testen (deels via Livvit/projectbudget BGD), testruimtes, voorlichtingsmateriaal, voorbereidingsuren.

Ine Kruithof, coördinator kwaliteitszorg/voorzitter stuurgroep Arbo, licht toe:

'Het muziekvak (maar ook andere podiumkunsten) brengt bovengemiddelde risico's met zich mee voor het gehoor. De kans op gehoorschade is aanzienlijk. Musici zijn sterk afhankelijk van hun gehoor en zonder goede bescherming is de kans op gehoorschade –op korte of langere termijn- bovengemiddeld groot.'

'Kennis van de werking van het oor en van preventieve maatregelen is van groot belang om dit te voorkomen. Wij geven daar al geruime tijd permanent aandacht aan, door publicaties op intranet en in nieuwsbrieven, informatiemateriaal in de introductiepakketten voor eerstejaarsstudenten, lezingen en workshops. Verder zetten we vaste en mobiele decibelmeters in, hangen er oordopautomaten op de diverse locaties en posters in oefenruimtes.'

'Sinds enkele jaren bieden we daarnaast gehoortesten (ongeveer 20 sessies per jaar, voor docenten en studenten) en (voor docenten) gehoorbescherming aan. Het testen gebeurt met een ‘punt audio meting’, die bestaat uit twee testen (automatisch en een drempel meting). De resultaten van deze screening zijn direct beschikbaar en kunnen dus ter plekke worden besproken.'

Tips van Codarts

  • Zorg voor goede communicatie, planning en organisatie.
  • Sluit aan bij de sterk toegenomen landelijke aandacht voor gehoorschade en gehoorbescherming onder jongeren.
  • Herhaling, herhaling, herhaling!