zoeken

Verzuim en preventie

Praktijkvoorbeeld

Herstructurering brengt Arbo & Milieu naar hoger niveau

De dienst Arbo & Milieu verzorgt de centrale aanpak Arbo & Milieuzorg, ook op alle locaties afzonderlijk. De dienst participeert met name op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Inhoud

Resultaat

  • De plannen van aanpak zijn uitgevoerd en worden nageleefd.
  • Het draagvlak voor en de bekendheid van de dienst Arbo & Milieu is vergroot.
  • Er is een controletraject (interne audits).

Nodig

  • Een direct betrokken management met een essentiële rol in de aanpak.
  • Op elke locatie van de school worden projecten opgestart en uitgevoerd.
  • Waar nodig worden deskundige, externe partijen ingehuurd.
  • Beleid integreren en waarborgen.

Johan Eskens Utrecht

Johan Eskens, projectleider A&M, licht toe:

‘De hogeschool heeft de zorg omtrent Arbo & Milieu opnieuw gestructureerd. Een team projectleiders voorziet locaties van informatie en ondersteunt deze verbetertrajecten om knelpunten op te lossen.'

Tips van Hogeschool Utrecht

  • Taken en verantwoordelijkheden helder formuleren, zodat iedereen is aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid.
  • Laat het management en de ondernemingsraad het plan van aanpak ondersteunen.