zoeken

Verzuim en preventie

Praktijkvoorbeeld

HR-Analytics, van overzicht naar inzicht

Hogescholen zetten hun eerste stappen op het gebied van HR Analytics: het combineren van data uit verschillende bronnen om beter zicht te krijgen op verzuim en risico’s. Zo ook Hogeschool Rotterdam.

Inhoud

Verzuimcijfers op rij geven overzicht, maar hoe krijg je daadwerkelijk inzicht? Inzicht in de oorzaken van het verzuim, in risicogroepen. Pas als dat er is, kan gericht aan bepaalde knoppen worden gedraaid om bijvoorbeeld de kans op burn-out te verkleinen.

Tineke de Haan: ‘In 2016 constateerden wij een stijgend verzuim met psychische oorzaken. Onze eerste vraag was: welke data hebben we eigenlijk voorhanden? Een werkgroep ‘Verzuim in beeld’ heeft deze data in kaart gebracht en bij elkaar gebracht. Om zo beter zicht te krijgen op risico’s en daar ook concreet iets mee te dóén.’

Verzuim in beeld

Data uit het personeelsinformatiesysteem, jaarverslagen van bedrijfsartsen en het medewerkersonderzoek staan nu samen op één overzichtelijke sheet ‘Verzuim in beeld’, om te beginnen voor de jaren 2015 en 2016. Dit zogenaamde ‘dashboard’ geeft in een oogopslag een helder overzicht van diverse cijfers en percentages rond verzuim pér opleidingsinstituut en dienst per jaar, weergegeven in kleine tabellen en grafieken.

Tineke de Haan: ‘Eind 2016 hebben onze P&O-adviseurs deze handzame overzichten met alle instituuts- en dienstendirecteuren. Onze vraag was: ga binnen jouw eigen organisatieonderdeel eens verder op zoek. Waar zit precies het probleem? Welke groep heeft bijvoorbeeld het meeste last van werkdruk? De uitkomsten verschillen per onderdeel. Zo bleek er bij één instituut veel verzuim te zijn bij jonge, startende docenten. Daar zijn ze gestart met intervisie- en coachingstrajecten. Dat is ook precies waar we naartoe willen: maatwerk per opleidingsinstituut.’

Ook hogeschoolbreed is het verzuim dankzij de geïntegreerde overzichten duidelijker in beeld. Een ander nuttig hulpmiddel is de Workability Index – een tool om een ‘risico-analyse’ te maken van een team. 

Gesprekken blijven belangrijk

Het daadwerkelijk toepassen van HR Analytics staat in Tineke’s eigen woorden nog in de kinderschoenen. Maar het meer datagerichte denken en werken heeft inmiddels ook tot andere resultaten geleid. Onder meer een verzuimmanagementtool. Naast data blijven goede gesprekken echter essentieel.

Meer informatie

Lees het uitgebreide praktijkvoorbeeld