zoeken

Verzuim en preventie

Praktijkvoorbeeld

Interactieve videotraining voor betere verzuimgesprekken

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het voorkomen en signaleren van (langdurig) verzuim. Hoe voer je nu als leidinggevende een goed verzuimgesprek met medewerkers die zich ziek melden, of al een tijdje ziek thuis zijn? Drie hogescholen ontwikkelden in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea een interactieve online videotraining.

Inhoud

In de praktijk blijkt dat zowel de eerste ziekmelding als het persoonlijke gesprek na enige tijd afwezigheid geen gemakkelijke gesprekken zijn voor leidinggevenden. Terwijl het wél belangrijke contactmomenten zijn om het verzuim in de hand te houden en de productiviteit van een afdeling te verhogen.

Ronald Bremer, HRD adviseur, licht toe  

Ronald Bremer

"Hogeschool Utrecht ging op zoek naar een goede vorm. Een manier van trainen die leuk, verrassend én interactief is. We kwamen uit bij interactiefilm: een interactieve online videotraining waarbij je als deelnemer zelf aan de knoppen zit. Je hebt invloed op het verloop van de film en scenario’s. Dit zorgt voor een hoog ervarings- en leereffect."

De interactieve videotraining kwam in nauwe samenwerking tot stand. Ronald Bremer: "Er was echt sprake van co-creatie. Ikzelf was vanuit de HU in de lead als eerste contactpersoon naar het filmbureau en een externe regisseur. Samen met de Haagse Hogeschool hebben we inhoudelijk meegedacht. Ook Zilveren Kruis Achmea heeft met kritische blik meegelezen in de scripts. Goede én kloppende scripts waren heel belangrijk voor het uiteindelijke resultaat."

Resultaat

In september 2017 is de volledige versie van de online videotraining gelanceerd – inclusief rapportagefunctie. Na afloop van een trainingssessie ontvangen deelnemers (leidinggevenden) een persoonlijke rapportage waarin wordt aangegeven in hoeverre zij resultaatgericht en/of relatiegericht handelen. Daarnaast wordt er een managementrapportage gegenereerd.

Ronald Bremer: "Zo kun je bijvoorbeeld terugzien of mensen zich anders inschatten dan ze in werkelijkheid handelen. Je ziet ook welke oefenscenario’s veel leidinggevenden kiezen – daar is dus behoefte aan. Waardevolle input voor onze eigen verzuimtrainers."

Demo

Hoe ziet zo’n interactiefilm eruit en hoe werkt het nu precies? Kijk voor een demo op: https://www.studio-i.nl/zestor.html.

Meer informatie

Lees het uitgebreide praktijkvoorbeeld