zoeken

Verzuim en preventie

Praktijkvoorbeeld

Intern draagvlak creëren voor RI&E

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden geeft de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) meerwaarde door medewerkers te wijzen op het belang hiervan bij visitatie en accreditatie.

Inhoud

Resultaat

  • Een aantal erg positieve RI&E’s, die bovendien een positief beeld geven naar externe instanties.
  • Medewerkers denken positief over veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Nodig

  • Uren voor de inzet van de arboconsultant.
  • Vier weken tijd voor interne schouw en de daaruit voortvloeiende acties.
Peter Van Essen

Peter van Essen, consultant P&O/Arbo & preventiemedewerker, licht toe:

‘De RI&E werd over het algemeen gezien als een lastig controle-element waarbij anderen in jouw keuken komen kijken. Wij vinden dat je de RI&E beter kunt benutten, met name als instrument bij visitatie en accreditatie. Vandaar dat we het tegenwoordig anders aanpakken.’

‘Voordat de RI&E door een externe Arbo-dienst wordt uitgevoerd, geven we daarover uitgebreide voorlichting. Daarna houden de interne arbomedewerker en het afdelinghoofd een interne schouw. De geconstateerde onvolkomenheden worden hierbij schriftelijk vastgelegd, waarna het verantwoordelijke afdelingshoofd een aantal weken de tijd heeft om zaken op orde te brengen. Pas daarna vindt de officiële RI&E plaats. De officiële RI&E bevat veel minder onvolkomenheden is dus positief. Ze wordt als zodanig toegevoegd aan de stukken voor visitatie en accreditatie.’

Tip van Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

  • Laat de onderwijsafdelingen bewust meewerken aan de RI&E, dat levert veel voldoening op.

Meer weten?

Peter van Essen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, p.van.essen@nhl.nl