zoeken

Verzuim en preventie

Praktijkvoorbeeld

Langdurig verlof? Doe maar!

Honorering van aanvragen voor langdurig verlof leidt op Hotelschool Den Haag tot grotere productiviteit en minder verzuim.

Inhoud

Resultaat

  • Medewerkers zijn erg tevreden.
  • Medewerkers krijgen de gelegenheid zichzelf te ontwikkelen of zorgtaken op zich te nemen.
  • Medewerkers denken bewust na over wanneer zij wel of niet actief willen of kunnen zijn en bespreken dat tijdig.
  • Hotelschool Den Haag bespaart kosten: verlaagt verzuim en verhoogt de productiviteit.

Nodig

  • Goedkeuring van het College van Bestuur: een simpele rekensom overtuigt.
  • Vertrouwen van de managers dat vervanging tijdig wordt geregeld.
Barbara Gemen

Barbara Gemen, HR manager van Hotelschool Den Haag licht toe:

'We nemen alle aanvragen voor verlof serieus en kennen de aanvragen voor langdurig verlof bijna allemaal toe. In tegenstelling tot wat veel organisaties nog wel eens denken, is ook langdurig verlof goed te regelen. Medewerkers moeten het verlof namelijk uiterlijk drie maanden van tevoren aanvragen. Dat geeft ons voldoende gelegenheid om vervanging te regelen. Eigenlijk op dezelfde manier waarop we vervanging voor zwangerschapsverlof regelen.'

Tip van Hotelschool Den Haag

  • Alleen al het feit dat onbetaald verlof mogelijk is, wordt door veel medewerkers als positief ervaren. Wie daadwerkelijk onbetaald verlof aanvraagt heeft, heeft het echt nodig.