zoeken

Verzuim en preventie

Praktijkvoorbeeld

RI&E gebruiken als communicatiemiddel

De HAS Den Bosch gebruikt de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) als een communicatiemiddel om de kwaliteit van de laboratoria op peil te houden en te verbeteren.

Inhoud

Resultaat

  • Labbeheerders, medewerkers en management hebben een eenduidige afspraak over de kwaliteit waaraan de laboratoria moeten voldoen.
  • De beheerders van de diverse laboratoria zijn benoemd tot preventiemedewerker voor hun eigen lab; deze functie kon daardoor drempelloos worden ingevoerd.
  • De preventiemedewerkers ervaren hun werk als kwalitatief zinvol en volwaardig, doordat ze worden betrokken bij de uitvoering van de aanbevelingen uit het RI&E-rapport.

Nodig

  • interne uren preventiemedewerkers (afhankelijk van plan van aanpak RI&E).
  • kosten extern bureau voor opstellen RI&E-onderzoek (20.000 euro per keer).
  • 2 maanden voor het RI&E-onderzoek.

HAS Den Bosch licht toe

'We gebruiken de verplichte RI&E als communicatiemiddel, ook in gesprek met de Arbeidsinspectie. De RI&E wordt in geen enkel opzicht beschouwd als kritiek op het werk van preventiemedewerkers, maar juist als een uitgelezen kans om verbeteringen door te voeren.'

'Voor de regelmatige update van het RI&E-rapport nodigen we een extern bedrijf uit, dat ook het plan van aanpak schrijft. Samen met de preventiemedewerkers maken we vervolgens een concrete planning: wanneer moeten welke knelpunten zijn opgelost.'

Tips van HAS Den Bosch

  • Benoem labbeheerders tot preventiemedewerker voor hun eigen lab en spreek vooraf taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed door.
  • Betrek de preventiemedewerkers bij de uitvoering van aanbevelingen uit de RI&E, zodat zij zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid in hun lab.