zoeken

Verzuim en preventie

Praktijkvoorbeeld

Veiligheid staat centraal

Met een checklist in de hand elk half jaar een rondje om en door de school maken, helpt onveilige situaties voorkomen.

Inhoud

Resultaat

  • Pro-actieve aandacht voor veiligheid in en rond het gebouw.
  • Aandacht voor veiligheid ligt bij preventiemedewerkers én BHV-ers.

Nodig

  • 1,5 uur tijd voor een veiligheidsronde.
  • Extra geld om verbeteringen door te voeren.

Jan Werkman, personeelsadviseur, licht toe:

Jan Werkman'Periodieke inspecties door medewerkers van afdeling Huisvesting & Beheer waren er al wel, maar nu gebeurt het ook door (onafhankelijke) preventiemedewerkers. Preventiemedewerkers en BHV-ers trekken gezamenlijk op. Zo signaleren we meer zaken en kunnen desgewenst ingrijpen waar onveilige situaties zijn of dreigen.'

'Een RI&E wordt eens per 3 jaar gedaan, maar ook tussendoor is het goed om de veiligheid in de gaten te houden en nadere maatregelen te nemen als er risico’s worden geconstateerd. In de jaarlijkse herhalingscursus van onze BHV-ers zit nu ook en veiligheidsrondgang door het gebouw.'

Tips van de Christelijke Hogeschool Ede

  • Leg de verantwoordelijkheid voor uitvoering van maatregelen bij College van Bestuur en bij het management.
  • Zorg dat P&O de adviesrol inneemt en de uitvoering van de plannen stimuleert.