zoeken

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Onderdeel van thema: Werk, zwangerschap en borstvoeding

Inhoud

Tips

  • Zorg dat de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aandacht besteedt aan stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor zwangerschap of borstvoeding. Daarbij is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat de RI&E tenminste voldoet aan de bepalingen die gelden voor kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en (voor de voortplanting) giftige stoffen.
  • U kunt op lijsten van de overheid nagaan welke stoffen giftig, mutageen of kankerverwekkend zijn voor de voortplanting en borstvoeding. Kijk hiervoor op www.arboportaal.nlwww.szw.nl of bel de informatietelefoon van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 0800-9051.

Links