zoeken

Werkstress en zwangerschap

Onderdeel van thema: Werk, zwangerschap en borstvoeding

Inhoud

Tips

  • Zorg dat de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aandacht besteedt aan werkstress rondom de zwangerschap of borstvoeding.
  • Tref maatregelen op basis van het RAAK-principe (zie RAAK-schema).

Links

  • Op www.zwangerwijzer.nl vindt u laagdrempelige informatie over zwangerschapswensen, werken met een zwangerschap, borstvoeding geven en nog veel meer. De informatie wordt gegeven aan de hand van een vragenlijst, zodat u specifieke informatie krijgt over uw situatie. Hierdoor vormt de test een goede basis voor een preventief consult.
  • Brochure 'Kinderen krijgen? Denk na over risico's op uw werk'. De brochure is bedoeld voor mannen en vrouwen met een kinderwens, die een kind verwachten of een kind hebben dat borstvoeding krijgt.
  • Toolkit Kinderwens, zwangerschap en werk
    In april 2011 is de toolkit Kinderwens, zwangerschap en werk gelanceerd door het RIVM/Centrum voor Bevolkingsonderzoek en het Erfocentrum. In de toolkit vindt u informatie over arbeidsomstandigheden die een nadelige invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid, zwangerschap en de gezondheid van een zuigeling (via de borstvoeding). De toolkit ondersteunt zowel professionals als werkgevers bij het geven van voorlichting aan mensen met een kinderwens, zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven.
  • Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid (Stichting van de arbeid, 2008)