zoeken

Werkdruk

Middel:

Bedrijfsmaatschappelijk werk (coaching)

Bedrijfsmaatschappelijk werk begeleid uw medewerker doel- en oplossingsgericht. Dit door een bewezen methodische gespreksvoering. Uw medewerker wordt individueel en kortdurend ondersteund voor een langdurig effect.

Inhoud

 

Hoe verloopt bedrijfsmaatschappelijk werk?

Het doel van bedrijfsmaatschappelijk werk is verzuim te voorkomen en/of de medewerker zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer. In het eerste gesprek (intake) wordt gekeken of de vraag thuishoort bij de aanbieder van bedrijfsmaatschappelijk werk. En of de problematiek past binnen het kader van het werk. Daarna volgen de individuele gesprekken. Deze vinden meestal plaats bij de aanbieder van bedrijfsmaatschappelijk werk.

Voor wie?

Medewerkers die door werk en/of privé gerelateerde problemen/ontwikkelingen verminderd functioneren. Of dreigen uit te vallen of verzuimen.

Wanneer kan bedrijfsmaatschappelijk werk ingezet worden?

Bedrijfsmaatschappelijk werk en ondersteuning en advies voor werk bij Hulpvragen

  • Verstoring werk – privé balans
  • Dreigende stress, burn-out en verzuim
  • Omgaan met (organisatie)veranderingen

Bedrijfsmaatschappelijk werk, coachen bij Ontwikkelvragen

  • Verandering van functie inhoud & functie eisen
  • Leren prioriteiten te stellen, hoe plan ik?
  • Effectief leren communiceren, hoe kom ik over?

Bedrijfsmaatschappelijk werk, begeleiding bij Financiële hulpvragen

  • Ordenen van de financiën: Samen structuur aanbrengen van financiën
  • Balans in inkomsten en uitgaven: Oorzaak disbalans achterhalen en financieel evenwicht bereiken.

Investering en vergoeding

De kosten voor bedrijfsmaatschappelijk werk (coaching) zijn maximaal € 619,65 per traject. Livvit vergoedt de kosten van maximaal 5 gesprekken. Livvit vergoedt 100% van maximaal 1 traject per persoon per jaar.

Let op

Niet alle zorgaanbieders komen op locatie. De eventueel daarvoor in rekening gebrachte extra (reis)kosten van de zorgaanbieder worden niet vergoed.

U krijgt één coaching traject per jaar vergoed

Wij vergoeden maximaal 1 traject per medewerker per kalenderjaar voor volgende vormen van coaching. Hieronder vallen:
• het stressreductieprogramma Meer veerkracht, minder stress! (individueel)
• het stressreductieprogramma Vergroot je veerkracht, verminder je stress (groep)
• Jong geleerd en oud gedaan, Veerkrachtwijzer (individueel en groep)
• Bedrijfsmaatschappelijk werk (coaching)
• coaching op mentaal gebied

Zorgaanbieders

BeauAvis, Beter, GIMD en SpecialistenNet Psychologie