zoeken

Werkdruk

Middel:

E-coachingsprogramma Stress 2.0

Stress en hieraan gerelateerd psychisch verzuim vormen belangrijke thema's voor de hogescholen.

Inhoud

Voor wie?

Voor medewerkers bij wie (werk)stress een negatieve invloed heeft op hun werk en/of gezondheid.

Waarom investeren in stressbestendigheid?

Investeren in stressbestendigheid van medewerkers, betaalt zich terug. De verzuimkosten nemen af. En de productiviteit en tevredenheid van medewerkers neemt toe.

Het e-coachingsprogramma 'Stress 2.0' helpt uw medewerkers

De stress wordt aangepakt door middel van coachgesprekken en uitgebreide online ondersteuning. Alle relevante stappen worden online ondersteund en opgeslagen in een persoonlijk dossier. Er vindt eerst een online check en een persoonlijk gesprek van ongeveer 1 uur plaats. Daarna wordt er een inventarisatie gemaakt van het stressniveau en de leefstijl. De mogelijkheden om te veranderen vindt plaats in stappen.

De opbouw

Stap 1

Inventarisatie van stress, leefstijl en mogelijkheden om te veranderen:

 • met een online check
 • persoonlijk duidingsgesprek van 1 uur:
 • eigen mogelijkheden
 • vaststellen coachvraag
 • afspraken over monitoring en evaluatie

Stap 2

Informatie over stress en bewustwording van de gevolgen van stress:

 • online informatie over stress en de gevolgen van stress
 • online samenstellen persoonlijk verklaringsmodel
 • coach gesprek over het persoonlijk verklaringsmodel

Stap 3

Kiezen voor een manier om de eigen stress te verminderen en het opbouwen van motivatie voor 1 of meerdere strategieën:

 • online oriëntatie op strategieën en motivatie
 • persoonlijk gesprek van 1,5 uur

Stap 4

Aan de slag met verschillende strategieën, met online modules en 2 persoonlijke gesprekken van 1,5 uur:

 • vergroten assertiviteit
 • regie nemen en los laten
 • sociale steun organiseren
 • bewust ontspannen
 • anders leren denken
 • time management

Stap 5

Online ondersteuning bij het evalueren en bekrachtigen van de verschillende strategieën.

Investering en vergoeding

Deze coaching module met uitgebreide online ondersteuning van FitzMe Company Operis kost € 587,50 per medewerker per kalenderjaar. Wij vergoeden maximaal 1 traject per medewerker per kalenderjaar

Let op

Er is de mogelijkheid om een inspiratiesessie over dit programma af te nemen.

Zorgaanbieder

FitzMe Company