zoeken

Werkdruk

Inhoud

Tips

  • Benieuwd naar voorbeelden voor de uitvoering van een psychosociaal arbeidsbelastingbeleid? In onze Praktijkvoorbeelden vindt u volop inspiratie van hogescholen die arbeidsgerelateerde zorg inzetten om hun gezondheidsbeleid verder te ontwikkelen.
  • Regelmatig worden er relevante onderzoeken gehouden naar werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting in het hoger onderwijs. In deze onderzoeken worden de probleemgebieden nauwkeurig in kaart gebracht. Daardoor bevatten ze waardevolle informatie om een beleid op te stellen.

- Onderzoek naar werkdruk en taken
Resultaten van een onderzoek van CNV Onderwijs onder haar leden, die werkzaam zijn in het primair en voortgezet onderwijs. Uitgebracht in juni 2013.

Rapport Werkdruk
Resultaten van het project ‘Werkdruk’ uitgevoerd door TNO in opdracht van SZW, waarin met de sociale partners is gezocht naar determinanten van werkdruk en een ‘werkdefinitie’ van werkdruk is vastgesteld. Uitgebracht in december 2012.

Projectverslag inspectieproject hoger onderwijs
In 2006 heeft de arbeidsinspectie onderzoek gedaan naar werkstress door psychosociale arbeidsbelasting en naar werkgerelateerde RSI door beeldschermwerk. Dit inspectieproject was bedoeld om de naleving en aanpak van werkstress door psychosociale arbeidsbelasting en werkgerelateerde RSI op hogescholen te bevorderen.

- De rapportage Aanpak werkdruk in onderwijsteams bevat een diagnostisch instrument voor onderwijsteams binnen hogescholen, om de werkdruk te inventariseren en te kunnen duiden. In 2016 deden drie hogescholen mee in een pilot om deze aanpak te testen. In 2017 vindt een vervolgpilot plaats die gaat leiden tot een herontwerpadvies. Lees hier de ervaringen uit de pilot.

Links

  • Arboportaal, thema werkdruk: verzamelde informatie over werkdruk: voorlichting, wetgeving, clips, hulpmiddelen, links en downloads (Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid)
  • Werkendebalans.nl: Speciaal voor medewerkers van hogescholen ontwikkelde site met informatie over werkdruk en oplossingsrichtingen, de mogelijkheid om een korte werkdruktest te doen en een verwijsfunctie naar ondersteuning binnen de eigen hogeschool. 
  • Publicaties werkdruk en werktress op campagnesite ‘Herken de druppel: check je werkstress’
  • www.monitorarbeid.tno.nl:“Ik zie de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting als één van de grote uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Om te voorkomen dat mensen ziek worden van de werkdruk. Om te zorgen dat mensen gezond, en met plezier, door kunnen blijven werken.” Dat zei minister Lodewijk Asscher op 15 mei 2013 bij de lancering van Arbobalans 2012 (te downloaden via www.monitorarbeid.tno.nl)
  • Factsheet: De aanpak van werkdruk: Hoe doen organisaties in Nederland dat?  (Inspectie SZW, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

WerkendeBalans.nl

Site over werkdruk
speciaal voor hbo-medewerkers

banner werkendebalans


Werkendebalans.nl
geeft informatie over werkdruk, biedt de mogelijkheid om een korte werkdruktest te doen en geeft inzage in oplossingsrichtingen.