zoeken

MR-bevoegdheden bij Arbozaken

De bevoegdheden van een Medezeggenschapsraad (MR) bij het thema Arbeidsomstandigheden komen overeen met de bevoegdheden van een ondernemingsraad op dat gebied.

Inhoud

Instemmingsrecht

De instemmingsbevoegdheid van een MR op een hbo-instelling (volgens Artikel 10.20 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) is bij arboregelingen gelijk aan die van een OR (zoals geregeld in artikel 27.1.d van de Wet op de Ondernemingsraden). Dat betekent dat op een hbo-instelling een MR, dan wel de personeelsgeleding ervan, of een eventuele OR, onder meer instemmingsrecht heeft bij een voorgenomen besluit van de bestuurder om een arboregeling in te voeren, te wijzigen of in te trekken op het gebied van:

 • de wijze waarop een nieuwe RI&E zal worden uitgevoerd
 • plan van aanpak bij de RI&E
 • beleid rond ongewenst gedrag/sociale veiligheid
 • organisatie van de bedrijfshulpverlening
 • keuze van een nieuwe arbodienst en een nieuw contract
 • werkdrukbeleid
 • beleid rond persoonlijke beschermingsmiddelen
 • alcohol, drugs- en medicijnenbeleid
 • het aanstellen van nieuwe preventiemedewerkers en/of een regeling rond
  preventiemedewerkers

Verder heeft een OR en de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht bij het:

 • ziekteverzuimbeleid
 • het re-integratiebeleid

Overige bevoegdheden

De personeelsgeleding van de MR of OR heeft daarnaast:

 • Recht op informatie van werkgever, Nederlandse Arbeidsinspectie en
  arbodienst/bedrijfsarts.
 • Recht op overleg met de preventiemedewerker of andere arbofunctionaris van de hbo-instelling.
 • Recht op overleg met de bedrijfsarts of andere functionaris van de arbodienstverlener.
 • Overeenstemmingsrecht als de werkgever niet voor een arbodienst kiest, maar voor een ‘maatwerkregeling’. Bijvoorbeeld bij een zelfstandig gevestigde bedrijfsarts of bij een maatschap van bedrijfsartsen.
 • Het recht om bij een inspectie door de Nederlandse Arbeidsinspectie de inspecteur te vergezellen en zo nodig onder vier ogen te spreken.
 • Rechten op het gebied van Arbeidsomstandigheden die in de cao-hbo aan het medezeggen- schapsorgaan zijn toebedeeld, zoals op het gebied van werkdruk.

Daarnaast heeft een OR ook:

 • Adviesrecht bij voorgenomen besluiten op het gebied van verhuizing en investering (deze twee aspecten hebben ook gevolgen op het gebied van arbeidsomstandigheden). In een medezeggenschapsreglement kan de MR vastleggen dat deze adviesbevoegdheid ook voor de MR geldt.
Terug naar overzicht